• 0914574788
  • 028. 3 846 3740
  • kindergarten@lepetitprince.vn
  • 298/6 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình