Trường tuyển sinh liên tục cho năm học 2015-2016. Mọi chi tiết về thông tin tuyển sinh, phụ huynh vui lòng liên hệ nhà trường như sau:

Điện thoại: (+84) 8 3846 3741 hoặc (+84) 91 4574788

Email: kindergarten@lepetitprince.vn

Địa chỉ: 298/6 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình